IT-säkerhet framförallt 

Är er verksamhet säker?
Informations- och IT-säkerhet handlar om så mycket mer än tekniska lösningar såsom brandväggar, antivirus skydd och infrastruktur. Det handlar mycket om att skapa de bästa förutsättningarna för er verksamhet för att ni ska vara förberedda på en digital värld som är i ständig förändring.

Digitaliseringen har alltid betytt nya risker.

Digitalisering ger oändliga möjligheter och skapar ständigt nya förutsättningar men även  utmaningar för både både privata och offentliga verksamheter. Det innebär att vi behöver vara anpassningsbara för nya arbetssätt, samtidigt som det innebär nya risker.

Vi på Engel Consulting hjälper företag att identifiera och hantera riskerna de står inför i denna ständiga utveckling. 


Vi kombinerar affärs- och säkerhetstänk och skapar de rätta lösningarna för just era behov och förutsättningar. Vi vill att ni ska kunna driva och utveckla verksamheten med minimerad risk och fortsätta med ett intakt förtroende för och från omvärlden.

En digital trygghet så att ni kan fokusera på verksamheten, helt enkelt

Kom i kontakt med oss Engel Consulting AB
Engel Consulting AB Mer om oss