IT-säkerhet framförallt 

Är er verksamhet säker?
Informations- och IT-säkerhet handlar om så mycket mer än tekniska lösningar såsom brandväggar, antivirus skydd och infrastruktur. Det handlar mycket om att skapa de bästa förutsättningarna för er verksamhet för att ni ska vara förberedda på en digital värld som är i ständig förändring.

Digitaliseringen har alltid betytt nya risker.

Digitalisering ger oändliga möjligheter och skapar ständigt nya förutsättningar men även  utmaningar för både både privata och offentliga verksamheter. Det innebär att vi behöver vara anpassningsbara för nya arbetssätt, samtidigt som det innebär nya risker.

Vi på Engel Consulting hjälper företag att identifiera och hantera riskerna de står inför i denna ständiga utveckling. 


Vi kombinerar affärs- och säkerhetstänk och skapar de rätta lösningarna för just era behov och förutsättningar. Vi vill att ni ska kunna driva och utveckla verksamheten med minimerad risk och fortsätta med ett intakt förtroende för och från omvärlden.

En digital trygghet så att ni kan fokusera på verksamheten, helt enkelt

Tjänster

CISO as a Service

Vår tjänst CISO as a Service riktar sig till  företag som behöver en förstärkning i arbetet med Informations- och IT säkerhet. Det kan vara under ett projekt, från start till införande, eller som en tjänst över tid där kunden enkelt kan skala upp eller ner tjänsten beroende på behov.

Några av fördelarna med CISO as a Service är;

  • Kostnadseffektivt - att hyra en CISO as a Service innebär att ni endast betalar för det specifika behov ni har och det går enkelt att skala upp eller ner.
  • Erfaren resurs - ni får en resurs som tillför den senaste mest uppdaterade kunskapen från marknaden.
  • Leverantörsoberoende - En resurs som alltid agerar utifrån kundens förutsättningar för att ge bästa värde utifrån nuvarande och kommande IT- och informationssäkerhetsinvesteringar.

Exempel på områden där kan vi erbjuda stöd till er organisation;

Tjänsten erbjuds som en prenumeration på olika nivåer beroende på ert behov. Det är enkelt att skala upp eller ner dessa nivåer beroende på aktuellt behov.
Grundnivåer är:


Basnivå
Innebär en uppstart och därefter 16 timmar per månad avtalad rådgivning/arbete.


Silvernivå
Innebär en uppstart och därefter 32 timmar per månad avtalad rådgivning/arbete.


Guldnivå
Innebär en uppstart och därefter 64 timmar per månad avtalad rådgivning/arbete.

Tjänsten kan också anpassas efter specifika behov, kontakta oss för ett inledande samtal.

Kom i kontakt med oss Engel Consulting AB
Engel Consulting AB Mer om oss