Er informationssäkerhet i vårt fokus

- vi hjälper er att uppfylla kraven samtidigt som vi minimerar riskerna och bygger upp säkerheten.

Engel Consulting AB Anlita Engel Consulting AB 0723 32 73 30

Engel Consulting AB bedriver konsultverksamhet inom IT-/ informationssäkerhet och fungerar som bryggan mellan det tekniska och organisatoriska. 


Management, Ledning och styrning av informationssäkerhet är områden som vi jobbar med samt tekniska lösningar för implementering av GDPR för större organisationer.  Vi hjälper företag och verksamheter i framförallt Halland men även övriga delar av landet att leda och styra sin informationssäkerhet.


Vi anlitas av både företag och organisationer som redan drabbats och av framförallt de som vill arbeta med förebyggande säkerhetsåtgärder. 

Våra tjänster

  • IT-säkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Cyber Security Management
  • CISO as a Service  
Mer om våra tjänster

Säkerhetspartner för alla behov

Vi har arbetat med IT-säkerhet och informationssäkerhet i många år och uppfattas av våra kunder som professionella och kompetenta med genuint intresse för både säkerhetsfrågor och arbetsplatsens utveckling både på individnivå och i sin helhet.


Med fokus på våra kunders allra bästa stärker vi våra samarbeten och skapar långsiktiga arbetsrelationer som i sin tur är ytterligare en trygghet i säkerhetsfrågan. 

Om oss